Đừng tự trói mình

Đừng tự trói mình (GDTĐ) – ??? Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thông tin – Thư viện. Ba năm trước tôi được tuyển dụng vào làm nhân viên…