Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển hơn 6.540 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển hơn 6.540 chỉ tiêu

(GDTĐ) – Ngày 29/2, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội thông báo xét tuyển sinh 6.540 chỉ tiêu ĐH chính quy năm 2016.

Trong đó, ĐH KHXH&NV có 1.610 chỉ tiêu; ĐH KHTN 1.380 chỉ tiêu; ĐH Ngoại ngữ 1.200 chỉ tiêu; ĐH Công nghệ 840 chỉ tiêu; ĐH Kinh tế 540 chỉ tiêu; ĐH Giáo dục 300 chỉ tiêu và 670 chỉ tiêu cho khoa Luật, Y dược, Quốc tế. Năm nay, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2 đợt. Đợt 1, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức. Đợt 2, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực hoặc tổ hợp các môn thi THPT quốc gia đối với các ngành/chương trình đào tạo đặc thù (nếu còn chỉ tiêu). Dự kiến thời gian xét tuyển đợt 1 vào cuối tháng 7 và đợt 2 cuối tháng 8.

Theo Kinh tế và Đô thị