Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

(GDTĐ) – Sáng 5/5, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 – 2017. TS.Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng GD&ĐT của 30 quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc Sở.

PGĐ Phạm Văn Đại phát biểu tại hội nghị

Năm học 2016-2017, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của ngành GD&ĐT Hà Nội tiếp tục được thực hiện với phương châm tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh đảm bảo bốn rõ: rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (Ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

Về tuyển sinh vào các trường mầm non, theo hướng dẫn của Sở, các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh với mức phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 37% và 98% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến cơ sở GDMN; duy trì 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ngày, ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập. Các nhà trường tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để phụ huynh học sinh nắm rõ. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

Toàn cảnh hội nghị

Đối với công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, phương thức tuyển sinh được thống nhất trên toàn thành phố là xét tuyển, địa bàn tuyển sinh theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường. 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào học lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6. Nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở căn cứ vào quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp trình phòng GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã báo cáo Sở GD&ĐT, tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển.

Các trường mầm non, các trường chuyên biệt trực thuộc Sở GD&ĐT thực hiện tuyển sinh theo đúng thời gian và chỉ tiêu của Sở giao.

Thời gian tuyển sinh của các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu từ ngày 1/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm nay có điểm mới là Sở sẽ cung cấp dữ liệu tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 cho các phòng GD&ĐT và các trường trực thuộc Sở tạo thêm một kênh thông tin cho các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tuyển sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Văn Đại nhấn mạnh: Để công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đạt kết quả tốt, các nhà trường cần chủ động phối hợp với UBND các phường, xã điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh báo cáo phòng GD&ĐT. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Bên cạnh việc chuẩn bị tuyển sinh theo phương thức truyền thống, các nhà trường cần chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Hồng Hà