Hà Nội sẽ phát triển các sản phẩm công nghệ mũi nhọn

Hà Nội sẽ phát triển các sản phẩm công nghệ mũi nhọn

(GDTĐ) – Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ của Thủ đô. Đồng thời, triển khai chương trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mũi nhọn phù họp với kinh tế xã hội của Thủ đô;…

Ảnh minh họa

Trên đây là một trong những nội dung của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô giai đoạn 2015 – 2020 vừa được UBND TP Hà Nội ký quyết định phê duyệt .
Theo quyết định, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, quản lý nhà nước và cải cách hành chính, lựa chọn, nghiên cứu những vấn đề quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho hoạt động quản lý, điều hành để phát triển kinh tế, xã hội, đúng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực có các sản phẩm dựa trên công nghệ cao, doanh thu lớn với mô hình đồng bộ khép kín từ nghiên cứu, nhập khẩu công nghệ, thuê chuyên gia nước ngoài, sản xuất chế thử, hoàn thiện sản phấm, sản xuất công nghiệp và thương mại hóa; tạo tiền đề hình thành các ngành nghề mới, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ưu tiên các sản phẩm công nghệ cao sử dụng chíp điện tử phục vụ dân dụng, dịch vụ và công nghiệp; các sản phẩm dây chuyền thiết bị công nghệ xử lý môi trường, tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới; sản phẩm rau, hoa, quả và thực phẩm chất lượng cao.
Đẩy mạnh phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuất sản phẩm khoa học công nghệ của Thủ đô. Đồng thời, triển khai chương trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mũi nhọn phù họp với kinh tế xã hội của Thủ đô; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và xử lý ô nhiễm môi trường; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; chương trình hỗ trợ, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.
Về giải pháp thực hiện chương trình: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức triển khai thực hiện chương trình; thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…
Ưu tiên tận dụng lợi thế nhân lực trình độ cao của thành phố kết hợp với chương trình đào tạo chuyên sâu đáp ứng những đòi hỏi của các ngành, lĩnh vực trong chương trình. Những vấn đề khoa học và công nghệ phức tạp ở trình độ quốc tế, tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi và thuê chuyên gia; đẩy nhanh việc hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh đủ năng lực tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ…

 

 

Theo Vũ Lê, báo Kinh tế và Đô thị