Ngày đăng:   Thứ 2, 19-11-2018 13:56:08   /   Lượt đọc: 1585

Thành ủy Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(GDTĐ) - Sáng 17/11, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Long -Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Chung -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; đồng chí Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Phong – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ. Theo đó, sau 5 năm triển khai, TP Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả toàn diện. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn xác định: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là một trong ba khâu đột phá của thành phố. Các đề án, chương trình công tác đã được triển khai kịp thời. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Thành phố luôn quan tâm tạo mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mạng lưới trường lớp được mở rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và công nhận trường đạt CQG (năm 2017, tỷ lệ trường đạt CQG toàn Thành phố là 52%, trong đó công lập là 62%). Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét. Hà Nội liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thi HSG quốc gia, quốc tế. Năm học 2017-2018 vừa qua, HS Hà Nội giành được 19 giải và huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, 132 giải thi chọn HSG quốc gia với 10 giải Nhất…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

5 năm qua, Hà Nội luôn bám sát tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, phát huy được thế mạnh của Thủ đô và đạt kết quả toàn diện, đáp ứng được các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, là địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ của TP Hà Nội cũng chỉ rõ những khó khăn, bất cập mà Hà Nội đang đối mặt như quy hoạch mạng lưới trường học còn bất cập do tình trạng dân số cơ học tăng nhanh, trường lớp phân bố không đồng đều, còn tình trạng thiếu trường, lớp học; cơ sở vật chất của các trường ngoài công lập còn thiếu; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên còn có sự chênh lệch giữa các vùng, có một số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy định về chuyên môn, đạo đức nhà giáo; định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đã tăng so với giai đoạn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu chi cho các hoạt động giáo dục ở các nhà trường…

Thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 theo 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về lĩnh vực này; Đổi mới công tác quản lý, đổi mới quản trị trong các cơ sở giáo dục; Xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường tự chủ trong các cơ sở GD&ĐT…

Ý kiến tham luận của các đơn vị: Sở GD&ĐT Hà Nội; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội... tại hội nghị đã làm rõ hơn những kết quả, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ tại cơ sở và thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này trong thời gian tới.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TP Hà Nội đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục một số khó khăn để giáo dục Hà Nội phát triển mạnh mẽ. 
Theo đó Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học; coi trọng công tác truyền thông, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; quan tâm đổi mới đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; hoàn thiện, củng cố, đảm bảo công tác thi cử, giảm áp lực học tập cho học sinh; chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề...

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định: Qua báo cáo sơ kết, ý kiến tham luận của các đại biểu và qua nắm bắt, theo dõi thực tiễn, dư luận nhân dân, có thể khẳng định, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì vậy, TP Hà Nội đã ưu tiên đầu tư, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo và nhân dân đồng thuận hưởng ứng, nhờ đó việc triển khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của các nhà quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo và mọi tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô thời gian qua; biểu dương và chúc mừng những thành tích mà ngành Giáo dục đã đạt được. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ, TP Hà Nội cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần có biện pháp hiệu quả để chuyển tải tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ vào cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung: 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TƯ và đặc biệt, phương pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết cần bảo đảm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô và sự vận động không ngừng của xã hội, tạo sự đồng thuận cao, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới, phát triển GD&ĐT; Thực hiện hiệu quả việc đổi mới quản lý nhà nước về GD&ĐT, tăng cường phân cấp quản lý và nâng cao năng lực quản lý ở các cơ sở giáo dục. Đổi mới quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực thực tiễn, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành để có kế hoạch bố trí, sắp xếp phù hợp. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, lối sống, tác phong mẫu mực của nhà giáo, năng lực, chất lượng, trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.

Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí đủ nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục ưu tiên kinh phí thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2025. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy dân chủ trong nhà trường, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện lộ trình tự chủ trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; Tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác này ở trong và ngoài nhà trường. Tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tham gia vào công tác định hướng, phân luồng.

PV

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ