Ngày đăng:   Thứ 2, 10-02-2020 16:14:46   /   Lượt đọc: 1123

Tạp chí Giáo dục Thủ đô với việc thực hiện quy hoạch báo chí

(GDTĐ) - Thời gian qua, Tạp chí Giáo dục Thủ đô đã nhận được phản ánh, trao đổi của một số độc giả trước thông tin Tạp chí sẽ chỉ hoạt động đến hết năm 2020. Chính vì vậy, phóng viên Tạp chí đã có cuộc trao đổi với TS Chử Xuân Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Tạp chí để giúp độc giả có cái nhìn chính xác về vấn đề này.

* PV: Ngày 02/01/2020, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó Tạp chí Giáo dục Thủ đô là một trong 15 cơ quan báo chí của Hà Nội sẽ thực hiện việc sắp xếp. Xin Giám đốc có thể nói rõ hơn về điều này?

TS Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội

- TS Chử Xuân Dũng: Trong thời gian vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 70-KH/TU và Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 25/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 6 Khóa XII; Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tất cả các đơn vị trên toàn Thành phố tiến hành rà soát, bố trí, sắp xếp các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Thực hiện chủ trương trên, ngành GDĐT đã tham mưu cho UBND Thành phố tiến hành rà soát, sắp xếp, sáp nhập các phòng thuộc Sở; rà soát, sáp nhập các trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, giảm đầu mối các đơn vị, hiện nay, ngành GDĐT đang tiếp tục chỉ đạo tiến hành việc đề xuất, sắp xếp, chuyển đổi loại hình trường các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên toàn Thành phố.

Đối với lĩnh vực báo chí, căn cứ vào Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; theo đó, các cơ quan cấp sở, ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ quan báo chí. Trên cơ sở Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó sẽ sắp xếp chỉ còn 5 cơ quan báo chí, dừng hoạt động 6 tạp chí (trong đó có Tạp chí Giáo dục Thủ đô) và 3 cơ quan báo, sáp nhập một cơ quan báo và chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo.

Đối với Tạp chí Giáo dục Thủ đô, trong 10 năm qua, kể từ những ngày đầu thành lập, với tư cách là cơ quan ngôn luận, nghiên cứu lý luận của ngành GDĐT Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời phản ánh chính xác, có tính định hướng đúng đắn cho độc giả về những sự kiện, vấn đề thời sự của Thủ đô nói chung và trong công tác giáo dục và đào tạo nói riêng. Các bài viết trên Tạp chí được thầy trò đón nhận, chất lượng, hiệu quả của Tạp chí đã được độc giả và các cơ quan quản lý công nhận. Bằng chứng là Tạp chí đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND Thành phố, Hội nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Mới đây nhất, Tạp chí được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội do đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019.

Không chỉ trên các cuốn tạp chí in hàng tháng, vị trí, vai trò của Tạp chí Giáo dục Thủ đô đối với ngành GDĐT Hà Nội còn được thể hiện qua hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của ngành. Với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, Tạp chí đã giúp các hoạt động của ngành được cập nhật nhanh chóng và liên tục, giúp độc giả dễ nắm bắt và làm rõ được quan điểm chỉ đạo của ngành cũng như mong muốn của các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, cán bộ, phóng viên tích cực tham gia các hoạt động của ngành, cùng tham gia các tiểu ban tổ chức nhiều sự kiện lớn của giáo dục Thủ đô như Ngày hội CNTT hay các kỳ thi quốc tế HOMC, IMSO 2019…

Phản hồi của độc giả và các cộng tác viên đều cho thấy Tạp chí rất cần với ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong thời điểm ngành GDĐT Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thì vai trò của Tạp chí tham gia vào công tác truyền thông càng được ngành GDĐT Hà Nội quan tâm, được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong năm học.

 

Tuy nhiên, việc triển khai sắp xếp các đơn vị là thực hiện chủ trương của Thành ủy, Quyết định của UBND Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan liên quan để triển khai tổ chức thực hiện sắp xếp theo đúng phương án và lộ trình Đề án của UBND Thành phố.

*Như vậy, theo lộ trình quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, Tạp chí Giáo dục Thủ đô sẽ chỉ hoạt động hết năm 2020. Phương án thực hiện lộ trình này sẽ được triển khai thế nào, thưa Giám đốc?

- Tạp chí Giáo dục Thủ đô dự kiến sẽ xuất bản hết năm học 2019 – 2020 và những tháng cuối năm 2020 sẽ tiến hành các thủ tục của việc dừng hoạt động của một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội.

Như vậy, có thể nói hoạt động của Tạp chí trong năm học 2019 – 2020 sẽ không có sự xáo trộn đối với các nhà trường. Tạp chí Giáo dục Thủ đô vẫn phát hành bình thường và các số Tạp chí sẽ được chuyển tới các thầy và trò của hơn 2.700 trường học trên địa bàn Thành phố.

* Cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí đón nhận quyết định này như thế nào, thưa Giám đốc?

- Với 10 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Giáo dục Thủ đô đã xây dựng được bộ máy hoạt động hiệu quả, môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, một tập thể đoàn kết. Chính vì vậy, việc dừng hoạt động của Tạp chí ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Tuy nhiên, cán bộ, phóng viên của Tạp chí đã xác định thực hiện nghiêm túc Đề án của UBND Thành phố về sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí. Với trách nhiệm nghề nghiệp và hướng về độc giả, Tạp chí sẽ vẫn sản xuất các số chất lượng để phục vụ bạn đọc. Đồng thời, các thông tin hoạt động của ngành vẫn được cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của ngành và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí.

* Giám đốc có điều gì muốn nhắn nhủ tới cán bộ, phóng viên Tạp chí, cũng như các thầy giáo, cô giáo và học sinh ngành GDĐT Thủ đô trong thời điểm này?

- Từ khi có Quyết định của Chính phủ và của UBND Thành phố, Sở GDĐT Hà Nội đã có một số cuộc làm việc với Ban biên tập của Tạp chí Giáo dục Thủ đô để cùng tháo gỡ khó khăn và tìm ra hướng đi phù hợp. Tôi luôn nhắn nhủ với cán bộ, phóng viên Tạp chí là tiếp tục thực hiện tốt kỷ cương và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, giữ vững chất lượng và hiệu quả công việc như đã làm trong 10 năm qua.

Với thầy giáo, cô giáo và học sinh ngành GDĐT Thủ đô vẫn hoàn toàn yên tâm bởi trong năm học 2019 – 2020, hoạt động của Tạp chí Giáo dục Thủ đô với các cơ sở giáo dục vẫn diễn ra bình thường. Thông tin, phối hợp tuyên truyền giữa Tạp chí và các đơn vị trường học vẫn phải được phát huy để dư luận hiểu rõ hơn về các hoạt động của ngành, cũng như những đóng góp, nỗ lực của thầy, trò các trường cho sự phát triển của giáo dục Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng nhân dịp năm mới, tôi chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trong toàn ngành một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.

*Xin trân trọng cảm ơn Giám đốc!

Vũ Toàn (Thực hiện)

Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số tháng 1+2/2020

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ