Ngày đăng:   Thứ 4, 20-05-2020 16:03:16   /   Lượt đọc: 46

Hội khuyến học Hà Nội tập huấn công tác khuyến học năm 2020

(GDTĐ) - Sáng 20/5, Hội khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ làm công tác khuyến học năm 2020. Dự hội nghị có Trưởng Ban phong trào Trung ương Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn; Chủ tịch Hội khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội khuyến học các cấp triển khai trong thời gian tới là tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch thực hiện tập trung vào một số nội dung chính như: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị; Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa; Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh, thành phố học tập; Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Quang cảnh hội nghị

Ngoài ra, trong năm 2020, Hội khuyến học các cấp tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức hội, nhất là ở các khu đô thị mới; Xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030; Duy trì, đăng ký tổ chức khảo sát công nhận các danh hiệu gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập…

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo tiêu chí mô hình “Công dân học tập”. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập” gồm 3 tiêu chí (Năng lực tự học, học tập suốt đời; Năng lực sử dụng những công cụ tương tác; Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội) với 10 chỉ số đánh giá cụ thể như có kỹ năng đọc, cập nhật những thông tin và tri thức trên sách báo, ti vi, máy tính, điện thoại di động…, kỹ năng xây dựng kế hoạch học tập theo các chương trình phục vụ yêu cầu công việc, kỹ năng tư duy biện chứng và tư duy phản biện trong công việc, kỹ năng tính toán để công việc đang làm luôn được sáng tạo, cải tiến, năng suất lao động ngày càng cao…

PV

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ