Ngày đăng:   Thứ 6, 17-10-2015 14:34:58   /   Lượt đọc: 3695

“Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” bậc tiểu học

(GDTĐ) - Ngày 17/10, Hội Cựu giáo chức TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 29 NQ/TW VIII (khóa IX) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” bậc tiểu học. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội CGC Việt Nam Nguyễn Doãn Tần; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến; Chủ tịch Hội CQC TP Lê Đình Lập.

Toàn cảnh hội nghị

Tại cuộc hội thảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến đã làm rõ những nội dung của Nghị quyết số 29/NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo, trong đó chỉ ra những điểm mới của Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh các giải pháp thực hiện và thành tựu, kết quả đạt được từ công tác đổi mới giáo dục của ngành GD&ĐT Thủ đô, trong đó có giáo dục tiểu học trong những năm qua.

Theo Phó Giám đốc, Nghị quyết 29-NQ/TƯ khẳng định quan điểm cốt lõi nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là thay đổi cách dạy học, cụ thể là chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT Qui định đánh giá học sinh tiểu học theo đúng định hướng đổi mới. Tinh thần của Thông tư 30 rất mở, giao quyền chủ động cho nhà trường và các giáo viên. Năm học 2014 – 2015 là năm học đầu tiên thực hiện đánh giá bằng nhận xét đối với học sinh toàn cấp học theo Thông tư số 30/2014/TT – BGDĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo 100% các trường thực hiện tốt Thông tư này.

Tại hội thảo, các cựu giáo chức đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh Thông tư 30, cách đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, mô hình trường học mới, đầu tư nguồn nhân lực cơ sở vật chất cho các nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới…

Tạp chí Giáo dục Thủ đô

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ