Ngày đăng:   Thứ 5, 30-11--0001 00:00:00   /   Lượt đọc: 570

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Tạp chí Giáo dục Thủ đô

(GDTĐ) - Tạp chí trân trọng đăng tải thông kê đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019

 

GDTĐ

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ