Ngày đăng:   Thứ 2, 30-11-2015 10:14:21   /   Lượt đọc: 3718

Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020: Kỳ vọng vào sự đột phá

(GDTĐ) - Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, Hà Nội ngập tràn trong sắc màu cờ hoa, hòa mình vào sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô- Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội chỉ đạo tạo những bước phát triển đột phá nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và thế giới…

 

Vận hội mới, thời cơ mới

Thủ đô Hà Nội đang đứng trước những vận hội mới, thời cơ mới; đồng thời cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phải luôn xác định phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn với quyết tâm xây dựng, phát triển Thủ đô xứng tầm vị thế. 

Bên cạnh 5 nhiệm vụ chủ yếu, Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 3 khâu đột phá. Đó là: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đặt trên vai những người lãnh đạo trong nhiệm kì mới, cũng là kì vọng cháy bỏng của nhân dân Thủ đô.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra bằng các chương trình công tác lớn, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả cao nhất. Các chương trình sẽ tập trung vào phát triển kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tri thức gắn với cải cách hành chính, quy hoạch, quản lý đô thị, nông thôn mới… để phát triển đồng bộ hạ tầng cả khu vực đô thị và nông thôn, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng này sẽ được đưa vào các chương trình công tác lớn của Thành ủy.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, để đạt được mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2015 – 2020, rất cần có sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân Thủ đô – chủ thể của sự nghiệp phát triển Thủ đô. Như phát biểu khai mạc Đại hội của đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XV, đó chính là cội nguồn làm nên sức mạnh và cội nguồn làm nên thành công”- Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhận định.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ rõ: Giáo dục và đào tạo Thủ đô tiếp tục được đổi mới, phát triển, dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: qui mô giáo dục, mạng lưới trường lớp và chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Tập trung chung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), triển khai xây dựng mô hình trường chất lượng cao theo Luật Thủ đô. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên, 100% giáo viên đứng lớp có trình độ đạt chuẩn theo qui định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo được tăng cường; 50% trường đạt Chuẩn quốc gia; đã hoàn thành việc xóa phòng học tạm và phòng học nhà cấp 4; 100% quận, huyện đã đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi (vượt trước 2 năm so với toàn quốc), phổ cập THCS đạt 99,36%, phổ cập THPT đạt 90%...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, những kết quả nổi bật, thì Đại hội cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại của giáo dục, đào tạo. Đó là, hiệu quả giáo dục đạo đức học đường, nếp ứng xử văn minh ở các cấp học còn bất cập.

Trước những điều còn trăn trở này của Thành phố, đồng thời hướng đến mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển Thủ đô và đất nước, ngành GD&ĐT Thủ đô đã xây dựng và quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

NGƯT.TS Nguyễn Hữu Độ- Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Những thành tựu quan trọng cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục mà ngành GD&ĐT Hà Nội đạt được trong những năm qua đã góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Chặng đường tiếp theo còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, sự chăm lo của nhân dân Thủ đô, thầy trò ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ nỗ lực lao động, học tập, ra sức phấn đấu hoàn thành trọng trách vinh quang trong sự nghiệp “Trồng người”, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đi vào cuộc sống.

Theo đó, ngành GD&ĐT Hà Nội đã đề ra 5 giải pháp trọng tâm, đồng bộ. Đó là: Chú trọng quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ: Đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý mẫu mực với phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, tiên tiến và từng bước hiện đại. Đẩy mạnh việc xây dựng trường học đạt Chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 Thành phố có 70% trường MN Phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt ch­ương trình kiên cố hóa trường lớp, hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 xuống cấp, tiến tới hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học vào năm 2020; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho phát triển giáo dục; Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng, thực hiện mục tiêu: “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu quả cao” trong mọi hoạt động của ngành...

Cũng theo Giám đốc Nguyễn Hữu Độ: Sau Đại hội, các cấp, ngành phải tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội cũng như về các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của nhiệm kỳ tới. Ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ cụ thể hóa xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Ngành đã chủ động đặt ra mục tiêu cao trong Đại hội, định hướng đưa Thủ đô trở thành trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, thực hiện tốt 3 chiến lược là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng nền giáo dục Thủ đô đáp ứng tiêu chuẩn của nền giáo dục tiên tiến. Đây là nhiệm vụ quan trọng, lớn lao của ngành giáo dục Thủ đô.

Kiều Giang, Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 70+71, tháng 11/2015

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ