Ngày đăng:   Thứ 4, 13-04-2016 14:56:00   /   Lượt đọc: 5597

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

(GDTĐ) - Ngày 12-4-2016, Quốc hội họp phiên bế mạc của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp 2013.

Sau 19 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp. Quốc hội đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật; tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế- xã hội và công tác nhân sự.

Đây là kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nhưng Quốc hội đã dành thời gian xem xét thông qua 7 dự án Luật, gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật báo chí (sửa đổi); Luật trẻ em; Luật dược (sửa đổi); Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật quản lý thuế và Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Quốc hội hoàn thành tốt đẹp chương trình làm việc của kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

Việc Quốc hội ban hành các Luật này tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp, góp phần hoàn thành cơ bản Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của toàn khóa XIII, hoàn thành hệ thống pháp luật về quyền con người, quyền công dân, quyền trẻ em, quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận, tăng cường công tác quản lý thuế, thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch nước đã thể hiện rõ vai trò người đứng đầu nhà nước trong đối nội, đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong điều hành, quản lý đất nước, quản lý xã hội một cách tập trung, quyết liệt, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống.

Về công tác nhân sự, do yêu cầu sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 02 Phó Chủ tịch Quốc hội, 07 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tóa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 05 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiếm toán Nhà nước; Phê chuẩn bổ nhiệm 03 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng và thành viên chính phủ; phê chuẩn về danh sách 02 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng- an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và vui mừng nhận thấy: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ chân thành cảm ơn và chúc mừng các vị đại biểu Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội khóa XIII. Chủ tịch Quốc hội phát biểu: “Tôi hi vọng rằng, dù tiếp tục tái cử hay đảm nhận nhiệm vụ khác, chúng ta luôn nhớ và tự hào về những năm tháng cùng nhau hoạt động ở Quốc hội và tiếp tục nỗ lực, tâm huyết đóng góp cho hoạt động của Quốc hội và công việc của đất nước”.

Chủ tịch cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể đồng bào, cử tri cả nước đã “luôn tin tưởng, trao cho chúng tôi trọng trách thực hiện quyền lực Nhân dân”.

Tô An

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ