Ngày đăng:   Thứ 5, 28-04-2016 19:45:33   /   Lượt đọc: 3566

Bảo đảm chất lượng đại biểu

(GDTĐ) - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang được triển khai khẩn trương ở Trung ương và các địa phương. So với các cuộc bầu cử trước, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới có nhiều điểm mới.

Trả lời các cơ quan thông tấn báo chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha cho biết có nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, quy định về Hội đồng Bầu cử quốc gia với 6 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó hai nhiệm vụ hàng đầu là tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Quyền bầu cử đối với một số đối tượng đặc biệt cũng được quy định theo hướng dân chủ hơn. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri (Luật Bầu cử năm 2011 quy định người đang bị tạm giam thì không được ghi tên vào danh sách cử tri).

Theo ông Nguyễn Văn Pha, việc đảm bảo chất lượng đại biểu Quốc hội phải được đặt lên hàng đầu trên cơ sở đảm bảo cơ cấu được phân bổ. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách là 114 đại biểu, tăng 15 người. Đây cũng là lộ trình để tăng dần tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách trong các nhiệm kỳ tiếp theo - có thể tăng dần đến 50% để trong số 500 đại biểu sẽ có đến 250 đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cuộc bầu cử cũng sẽ đặc biệt quan tâm với các chỉ tiêu như: Tăng tỷ lệ đại biểu nữ, tăng đại biểu tuổi trẻ, đại biểu ngoài đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số, và đặc biệt hết sức tôn trọng quyền tự do ứng cử, đề cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhiệm kỳ mới, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ.

Về nguyên tắc vận động bầu cử: Luật bổ sung nguyên tắc người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thực hiện quyền vận động bầu cử ở đơn vị bầu cử đó. Đối với việc vận động bầu cử, phải tuân theo quy định của pháp luật về bầu cử. Theo quy định, chỉ có hai hình thức vận động bầu cử là qua hội nghị tiếp xúc cử tri do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và vận động qua các phương tiện thông tin đại chúng chính thống. Với hình thức vận động qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, mỗi người ứng cử được dành thời lượng trình bày chương trình vận động bầu cử tương đương nhau. Người ứng cử không được hứa những thứ không thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình hoặc không thể làm được, không được dụ dỗ, cưỡng ép, mua chuộc cử tri... Việc vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng phải bảo đảm sự bình đẳng, công bằng giữa những người ứng cử.

Việc bầu cử sẽ được tiến hành một cách dân chủ. Quá trình bầu cử người tự ứng cử sau khi đã đầy đủ điều kiện cũng bình đẳng như những người được giới thiệu ứng cử, không có sự phân biệt. Qua quá trình giới thiệu, các địa phương phải giới thiệu ít nhất là số người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử tối thiểu gấp đôi đại biểu được bầu để đến Hiệp thương lần thứ 3 sẽ lựa chọn được đủ số dư là 2 người. Trong lựa chọn số đông như vậy, người tự ứng cử sẽ không phải vì không có cơ cấu mà bị loại ra.

Theo Lịch trình bầu cử Quốc hội khóa 14, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, ngày bầu cử toàn quốc là 22/5/2016, ngày 1/6 công bố kết quả đại biểu HĐND, ngày 11/6 công bố kết quả ĐBQH.

PV (Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 76, tháng 4/2016)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ