Ngày đăng:   Thứ 3, 22-01-2019 15:32:22   /   Lượt đọc: 1491

5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng: Hà Nội dẫn đầu cả nước về giáo dục và đào tạo

(GDTĐ) - Mới đây, Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của BCH Trung ương trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 29 của BCH TW Đảng

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, sau 5 năm triển khai Nghị quyết 29 của BCH Trung ương, TP Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đạt được những kết quả toàn diện. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn xác định: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là một trong ba khâu đột phá của thành phố…

Thành phố luôn quan tâm tạo mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và các điều kiện đảm bảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Thành phố đã chỉ đạo Sở GD&ĐT có nhiều giải pháp ổn định công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, phân tuyến hợp lý không để xảy ra tình trạng thiếu chỗ học. Mạng lưới trường lớp được mở rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và công nhận trường đạt CQG (năm 2017, tỷ lệ trường đạt CQG toàn Thành phố là 52%, trong đó công lập là 62%). Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét. Hà Nội liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải thi HSG quốc gia, quốc tế. Năm học 2017-2018 vừa qua, HS Hà Nội giành được 19 giải và huy chương trong các kỳ thi Olympic quốc tế, 132 giải thi chọn HSG quốc gia với 10 giải Nhất. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên được tăng cường, đảm bảo chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm. Tính đến nay, Hà Nội đã có 100% giáo viên ở các bậc học, cấp học đang đứng lớp đạt chuẩn đào tạo, trong đó tỷ lệ trên chuẩn cao. Bên cạnh đó, thành phố luôn quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, CNTT trong mọi lĩnh vực GD&ĐT đặc biệt trong công tác tuyển sinh đầu cấp và quản lý học sinh tiến tới đồng bộ hóa dữ liệu, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và hạ tầng CNTT.

5 năm qua, Hà Nội luôn bám sát tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, phát huy được thế mạnh của Thủ đô và đạt kết quả toàn diện, đáp ứng được các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, là địa phương dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội cũng gặp phải khó khăn, hạn chế như quy hoạch mạng lưới trường học còn bất cập do tình trạng dân số cơ học tăng nhanh, trường lớp phân bố không đồng đều, còn tình trạng thiếu trường, lớp học; cơ sở vật chất của các trường ngoài công lập còn thiếu; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên còn có sự chênh lệch giữa các vùng, có một số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy định về chuyên môn, đạo đức nhà giáo; định mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục đã tăng so với giai đoạn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu chi cho các hoạt động giáo dục ở các nhà trường…

Chia sẻ về kết quả đạt được trong 5 năm qua, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, 5 năm thực hiện NQ 29, ngành GD&ĐT đã đề ra những giải pháp triển khai nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Kết quả đạt được của ngành GD&ĐT đã khẳng định sự triển khai nghiêm túc, hiệu quả một NQ quan trọng về giáo dục. Bên cạnh những thuận lợi, ngành GD&ĐT Hà Nội cũng gặp một số khó khăn về phương pháp đổi mới dạy học, về công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, chất lượng đội ngũ giáo viên… Vì vậy, Giám đốc Sở GD&ĐT HN mong muốn Bộ GD&ĐT sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực GD&ĐT làm cơ sở cho địa phương thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ GD&ĐT xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Ban hành Nghị định hướng dẫn điều lệ các cấp học cho phù hợp để thống nhất tại các cơ sở. Đồng chí cũng mong muốn Thành phố tiếp tục xem xét đầu tư xây dựng cải tạo cơ sở vật chất nhằm phát triển quy mô trường lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; cho phép tuyển dụng viên chức giáo dục để đảm bảo đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục, tổ chức thi thăng hạng giáo viên tạo điều kiện cho giáo viên được hưởng lương theo trình độ; cho phép ngành GD&ĐT tham gia quản lý các cơ sở đào tạo giáo viên để gắn kết giữa đào tạo và sử dụng đồng thời thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới…

Đoàn HS Hà Nội tham gia kỳ thi Vô địch các đội tuyển Toán thế giới năm 2018

Xây dựng niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TP Hà Nội đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, khắc phục một số khó khăn để giáo dục Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Theo đó Hà Nội cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trường, lớp học; coi trọng công tác truyền thông, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân với sự nghiệp GD&ĐT; quan tâm đổi mới đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; hoàn thiện, củng cố, đảm bảo công tác thi cử, giảm áp lực học tập cho học sinh; chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận định: Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến quận, huyện, thị xã và cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết. TP Hà Nội đã ưu tiên đầu tư, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo và nhân dân đồng thuận hưởng ứng, nhờ đó việc triển khai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ, TP Hà Nội cũng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế, cần có biện pháp hiệu quả để chuyển tải tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TƯ vào cuộc sống. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 29-NQ/TƯ và đặc biệt, phương pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết cần bảo đảm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô và sự vận động không ngừng của xã hội, tạo sự đồng thuận cao, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc đổi mới, phát triển GD&ĐT; Thực hiện hiệu quả việc đổi mới quản lý nhà nước về GD&ĐT, tăng cường phân cấp quản lý và nâng cao năng lực quản lý ở các cơ sở giáo dục. Đổi mới quản trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu; Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực thực tiễn, cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành để có kế hoạch bố trí, sắp xếp phù hợp; Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất, lối sống, tác phong mẫu mực của nhà giáo, năng lực, chất lượng, trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên; Tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo gắn với quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Bố trí đủ nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục ưu tiên kinh phí thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2025…

Hồng Hà - nguồn: Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 108, tháng 12/2018

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ